PODSUMOWANIE PROJEKTÓW DO 2015 R.

Opis ostatnio zrealizowanego projektu we współpracy z administracją publiczną:
1. Projekt: „Lokalne warsztaty artystyczno – medialne „Media - art”
Realizowany w okresie od 01.04.2015 r. do 31.10.2015 r.
Program: dofinansowanie zadań z dziedziny kultury przez Gminę Bralin
Realizator: ARTwarium
        Ideą całego zadania było ukazanie szerszej publiczności i młodzieży w regionie, iż nie jest ważny stopień zaawansowania, doświadczenie oraz wiedza o systemie medialnym. Nie trzeba mieć własnego sprzętu zdjęciowego ani montażowego, a jedynie dobrą i silną wolę. Wspólnym zaangażowaniem i kreatywnością można zbudować proces produkcji medialnej. Stąd też w projektowe działanie została zaangażowana ściśle określona grupa osób już na etapie składania wniosku wyrażająca chęć wspólnej pracy w zespole. Zaangażowani byli lokalni młodzi dziennikarze, fotografowie, muzycy, osoby wiążące swoją bliską przyszłość naukową ze szkołami aktorskimi, reżyserskimi itp. Zajęcia prowadzone były w studiu nagraniowym, które spełniało również rolę pracowni montażowej. Dla młodych pasjonatów była to zatem doskonała okazja zapoznania się z pracą filmową oraz sprzętem wykorzystywanym w produkcji. Uczestnicząc w przedsięwzięciu dostali szansę poznania zasady działania kamer i podstawowych programów do montażu, wcielili się w rolę reżysera, operatora kamery, scenarzysty, dźwiękowca i montażysty. Zobaczyli jakimi środkami warsztatu filmowego można budować emocje, efekty i atmosferę, nauczyli się myśleć w sposób filmowy, czyli jak dostrzegać ciekawe historie w otaczającej rzeczywistości. Główne działania w tym zakresie opierały się na czterech filarach: scenariusz/pomysł, realizacja, zdjęcia oraz montaż.
Poszczególne składowe umiejętności jakie nabyli uczestnicy warsztatu medialno - artystycznego dotyczyły następujących kwestii:
1. Umiejętność adaptacji i interpretacji tekstu literackiego.
2. Realizacja.
3. Zdjęcia.
4. Praca z aktorem.
5. Scenografia i dobór obiektów.
6. Montaż.
7. Udźwiękowienie.
8. Postprodukcja.
Podczas pracy w grupach roboczych uwaga została zwrócona m.in. na treści programowe takie jak: 
Elementy filmu:
- podstawy - pomysł na film, pomysł na scenariusz,
- inscenizacja scen dwójkowych,
- praca na planie,
- zajęcia z kamerami w małych grupach - tworzenie ekip,
- zdjęcia plenerowe,
- elementy plastyki filmowej,
- praca z aktorem - próby czytane,
- dokumentacja i wybór miejsc zdjęciowych.
Kamera: 
- inscenizacja na długich obiektywach, inscenizacja na szerokich obiektywach,
- zdjęcia, rytmy a jedność plastyczna filmu,
- filmowanie ze statywu,
- kamera z ręki,
- kamera na steadycamie,
- szwenkowanie: kamera z jazdy, kamera z ręki, jazda, praca na dużym ramieniu, prowadzenie ostrości,
- współpraca reżysera z operatorem.
Uczestnicy zajęć uzyskali wiedzę i umiejętności o każdym z etapów powstawania filmu, od pisania scenariusza, aż po montaż i możliwość nakręcenia krótkiego dzieła filmowego. Zajęcia prowadzone były w studiu nagraniowym, które spełniało również rolę pracowni montażowej, a także w plenerze. Dla młodych pasjonatów była to zatem doskonała okazja zapoznania się z pracą filmową oraz sprzętem wykorzystywanym w produkcji. Uczestnicząc w przedsięwzięciu dostali szansę poznania zasady działania kamer i podstawowych programów do montażu, wcielili się w rolę reżysera, operatora kamery, scenarzysty, dźwiękowca i montażysty. Zobaczyli jakimi środkami warsztatu filmowego można budować emocje, efekty i atmosferę, nauczyli się myśleć w sposób filmowy, czyli jak dostrzegać ciekawe historie w otaczającej rzeczywistości. Zajęcia oprócz konkretnych umiejętności i przygody z filmem nauczyły pracy w zespole, pozwoliły wyzbyć się nieśmiałości. Młodzież dowiedziała się jak rozmawiać z ludźmi i nadawać realny kształt swoim pomysłom, wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć pozwoliły na stworzenie krótkometrażowego filmu - efekt dodatkowy, nie planowany wcześniej, który będzie mógł zostać zgłoszony do różnorodnych konkursów.
Paradoksalnie działający w pojedynkę, początkujący filmowcy robiąc mały projekt filmowy musieli znać podstawy dramaturgii, reżyserii, operatorki, dźwięku i montażu. Nigdy później taka wszechstronność może nie być wymagana. Takie kompetencje zapewne wpłyną na późniejszy rozwój uczestników.
Cały zaplanowany warsztat produkcji filmowej charakteryzował się elastyczną formułą. Każdy młody „filmowiec” miał okazję do wypracowania własnej metody pracy, jednak opartą na jednym wspólnym wzorze. Stworzenie pracowni przybliżyło krok po kroku ten uniwersalny twórczy proces.

 
2. Inne realizowane projekty we współpracy z administracją publiczną:
a) Projekt pn. „ART – laboratorium” – lokalna inicjatywa kulturalna
Realizowany w okresie od 01.03.2013 do 30.09.2013
Program: dofinansowanie zadań z dziedziny kultury przez Gminę Bralin
Realizator: ARTwarium
Funkcjonowanie lokalnego radia internetowego – Bralin fm – warsztat dziennikarsko – medialny, warsztat muzyczny
b) Projekt pn. „MEDIA – ART” – lokalna inicjatywa kulturalna
Realizowany w okresie od 06.05.2013 do 31.12.2013
Program: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Realizator: ARTwarium
Warsztaty teatralne
c) Projekt pn. „Media - art, czyli twórczo i na wysokich falach”
Realizowany w okresie od 05.05.2013 do 31.12.2013
W ramach programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2. – Inicjatywy Młodzieżowe
Realizator: ARTwarium
Warsztat muzyczny, warsztaty teatralne
d) Projekt pn. „Backstage muzyczny”
Realizowany w okresie od 01.04.2014 do 31.10.2014
W ramach dotacji Gminy Bralin
Realizator: ARTwarium
Warsztat muzyczny, koncerty akustyczne.
e) Projekt pn. „ART – MUSIC – DANCE, czyli taniec na falach BRALIN FM”
Realizowany w okresie od 17.03.2014 do 30.09.2014
W ramach dotacji: Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminy Bralin
Realizator: ARTwarium
f) Projekt pn. Rozgrywka w kadry i słowa
Realizowany w okresie od 24.04.2015 do 15.11.2015
W ramach dotacji: Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Gminy Bralin
Realizator: ARTwarium